...για την Κοινωνία

Θα βρίσκεμαι δίπλα σε Συλλόγους και Ιδρύματα με ιδιαίτερο κοινωνικό πρόσημο, ενώ θα στέκομαι αρωγός σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης δομών και φορέων που αναλαμβάνουν τη μέριμνα ένταξης, κι ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων στο κοινωνικό σύνολο.

Γνωρίζω καλά πως η πρόσβαση στις καθημερινές δραστηριότητες είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων.

Έτσι, επειλεγω να προσφέρω την μακρόχρονη εμπειρία μου και βαθιά μου γνώση, στη «μάχη» για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου ακόμη και των πιο ευάλωτων συμπολιτών, από τις τάξεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.