Οι πρώτοι στόχοι για την Υγεία

  • Οργάνωση και διεξαγωγή Ιατρικών Συνεδρίων με εθνική και διεθνή συμμετοχή με στόχο την επικαιροποίηση της γνώσης, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και την ανάπτυξη του συνεδριακού αλλά και του τουρισμού υγείας
  • Σύσφιξη των σχέσεων και επέκταση της συνεργασίας με τα νοσοκομεία μας, την κοινωνική υπηρεσία και τη «Βοήθεια στο Σπίτι»
  • Προαγωγή και επέκταση των αιμοδοτικών δραστηριοτήτων στο Ν. Ηρακλείου
  • Ενημερωτικές εκδηλώσεις για σημαντικά και επίκαιρα ιατρικά θέματα με στόχο την πρόληψη, την αποδοτική θεραπεία και την προαγωγή της υγείας του κοινωνικού συνόλου
  • Διεύρυνση της βάσης δωρητών Μυελού των Οστών και Συμπαγών Οργάνων με ενημέρωση και υποστήριξη οιασδήποτε δραστηριότητας με αυτό το θέμα
  • Υποβοηθητική δραστηριότητα στην κατ’ οίκο θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με ογκολογικά νοσήματα και αιματολογικές κακοήθειες σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό (Θεραπεία εκεί που ζω)
  • Προώθηση και διεύρυνση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας, ιδιαίτερα προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες